Olturot Farm: Groenten voor Gezondheid

Pilot project met schaduwnetten

Groente voor gezondheid, maar ook voor landbouwontwikkeling, training en voedselzekerheid. Het doel is een project op te starten op iets meer dan 500 m2 (1/8 acre) waarop we, met behulp van schaduwnetten, uien, spinazie en nog een bladgroente willen gaan verbouwen. Als dit goed verloopt hopen we in de 3-5 jaar die daarop volgen op te schalen naar meer dan 11000 m2 (2.75 acres). Dit doen we in samenwerking met CITAM missions, een organisatie die in Olturot een zendingsbasis heeft.

Training voor tuinbouw

We hebben voor dit project de kennis en ervaring nodig van een landbouworganisatie in Kenia die gespecialiseerd is op dit gebied. De gesprekken met deze organisatie zijn al in een ver gevorderd stadium. Zij zullen niet alleen de nodige materialen leveren maar ook minimaal 2 mensen uit het dorp trainen! We hopen met dit project ook de Samburu veehouders een alternatief voor te stellen naast hun traditionele manier van leven. Dit document, 18062019 (R) KALRO grondtest results # laat zien welke bacterie of schimmel ziekte zou kunnen veroorzaken in gewassen en hoe dit voorkomen kan worden. 

Watertanks voor watervoorziening

In Olturot hebben we te maken met een semi-aride klimaat. Dit betekent dat het het hele jaar warm en vrij droog is.  Het is daarom belangrijk dat we gebruik maken van irrigatie en zorgen voor watervoorziening. Maak het mogelijk! Waarom?

Werken aan voedselzekerheid en vruchtbaarheid

Eens in de twee weken komt er een vrachtwagen met maismeel, uien, tomaten en witte kool uit Maralal, 135 km verderop.  In de omgeving is er bijna niets beschikbaar. Een van de oudere vrouwen riep eens uit: “Ik heb in mijn leven nog nooit een groene groente gegeten!” Vrouwen en jonge meisjes hebben vaak te maken met complicaties bij geboorte. Tegelijkertijd biedt dit project de mogelijkheid om met de medewerkers te praten over het  evangelie, de liefde van Christus die ook hun Redder wil zijn!

 


Partner:                                   Citam Missions

Streefbedrag 2023:              € 1500 (note: er zijn o.a. reparaties nodig)

Geef:                                        o.v.v. Olturot Farm

Bekijk ook: