HHD – programma

HHD staat voor Hope, Help en Development – met als centrale vraag: wat gaan onze ‘sponsorlingen’ doen na hun examen?

Na het voortgezet onderwijs heeft niet iedere jongere een aanknopingspunt. Regelmatig komt het voor dat ze het jaar erna niet verder kunnen met een andere studie of werk. Voor jonge meisjes zoals Esta en Jacky hebben we daarom het HHD-programma opgestart. Met het HHD-programma willen we meerjarige begeleiding bieden met een persoonlijke aanpak. Samen met de HHD-er denken we na over te nemen stappen van opleiding naar kennis, werkgelegenheid en het opstarten van bedrijfjes. Dit kan helpen bij het voorkomen van kindhuwelijken en tegelijkertijd leren ze nieuwe vaardigheden om voor zichzelf te kunnen zorgen.

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor cultuur, coaching en pastoraat. Hier gaan we nog verder vorm aan geven.

Als het financieel mogelijk is kunnen we er ook voor zorgen dat ze een vervolgstudie of cursus gaan doen waarbij ze opgeleid worden voor hun toekomstige baan.

Geslaagd met ‘distinction’!

Esta is in november 2018 geslaagd voor haar certificaat ‘Guidance & Counseling Psychology’! En ze is zelfs geslaagd met ‘distinction’ – wat zoiets betekend als met aanzien of onderscheid. Ze wil heel graag verder studeren voor een diploma maar wil ook proberen om zelf wat geld te gaan verdienen. Ergens een baantje vinden wil vooralsnog niet zo lukken helaas. Ondertussen zijn we op zoek naar een mogelijke vervolgopleiding voor haar en kijken we of ze ergens voor een paar maanden aan de slag kan.

Uiteindelijk is het ons doel om ervoor te zorgen dat deze ‘young ladies’ een voorbeeld zullen zijn voor andere meisjes en een leidinggevende rol in kunnen nemen in hun familie, bij vriendinnen, en in hun dorp of stad.

We hopen haar te kunnen blijven steunen bij een vervolg studie en wensen Esta heel veel succes bij het maken van belangrijke keuzes de komende tijd!

—————————————————————————————————————————————-

Partner 1:                           Happy Rock Center (HRC)

Streefbedrag 2019-’20:   € 3000 voor het sponsoren van 5 leerlingen (per jaar)

Geef:                                    o.v.v. HHD-programma