Water voor Welzijn

Een ‘borehole’ voor menselijke consumptie en landbouw is prioriteit

Er was een eerste kennismaking met ds. Elias toen hij samen met zijn vrouw Zahara Farm in Nakuru bezocht op dinsdag 26 april 2022. Samen met Carolien (namens Stichting Galilea) werden er diverse belangrijke onderwerpen besproken voor het vervolg van de partnership tussen CITAM missions en Stichting Galilea. CITAM (Christ is the Answer Ministries) is een landelijke, Christelijke gemeente welke o.a. meerdere ‘missions stations’ heeft in Kenia.

Een ‘borehole’ ofwel waterput boren in Olturot omdat er een groot tekort is aan water in dit ‘manyatta’ dorp, is een prioriteit. Als er voldoende water beschikbaar is, is landbouw mogelijk. De lokale bevolking is er klaar voor om deze ontwikkeling te omarmen. Olturot is een dorp met ongeveer 320 huishoudens in Marsabit County, ten oosten van het Turkana meer, ergens in de richting van Moyale in Ethiopie.

Bij aankomst worden we ontvangen in de ‘manyatta’ van Jenisa’s (HHD-programma) familie met een mok ‘chai’.

Voorbereidend onderzoek voor het realiseren van een waterput

Al snel na deze eerste ontmoeting werd er door CITAM missions een Zoom meeting georganiseerd met ‘Water for the World, een Christelijke organisatie welke gespecialiseerd is in het maken van boreholes.

In maart 2021 heeft Carolien (Stichting Galilea) zelf ook al bij verschillende bedrijven en organisaties in Kenia informatie opgevraagd en onderzoek gedaan naar het maken van een borehole in Olturot.

De informatie die door een van deze bedrijven is opgestuurd geeft een goed overzicht van alle uit te voeren stappen die nodig zijn om een ‘borehole’ te kunnen realiseren. Er zijn twee fasen in het proces:

Fase 1

  • Hydrological Survey      €675
  • WRMA (Water Resources Management Authority) – €465
  • EIA (Environmental Impact Assessment) – €510
  • NEMA (National Environment Management Authority) – 0.05 % of project kosten

Bij de ‘hydrological survey’ worden een aantal mogelijke boorlokaties bepaalt en wordt een schatting van de te boren diepte gemaakt. Er wordt ook gekeken naar de grond, de kwaliteit van het water en de verwachtte opbrengst. Na de ‘hydrological survey’ wordt er een rapport gemaakt welke nodig is om bij WRMA een boorvergunning aan te kunnen vragen. Daarna wordt er een beoordeling gedaan door EIA over de positieve en negatieve impact van een ‘borehole’ op mensen en op het milieu. Vervolgens moet er door NEMA toestemming worden gegeven.

Fase 2

De ‘drilling rig’ komt naar de boorlokatie en gaat beginnen met het boren naar water op het eerder bepaalde punt. Daarna volgt een reeks technische stappen in het proces om ervoor te zorgen dat de waterput functioneel gemaakt wordt voor de gemeenschap. De ‘drilling costs’ per meter kunnen variëren van € 50 – € 80 per meter.

Note: In deze begroting zijn geen leidingen meegerekend en training van de lokale bevolking.

Geological Survey

‘Water for the World’ heeft in oktober 2022 het contract gekregen om de ‘Geological Survey’ uit te voeren. Daar is een uitgebreid rapport over opgesteld met een eerste advies. De aanbevolen te boren diepte is 300 m. Dit kan in realiteit iets meer of iets minder worden.

De waterput kan dagelijks ongeveer 100 huishoudens van water voorzien, met een capaciteit van 20 m3. Verder laat het rapport zien dat er voldoende grondwater is in Marsabit County, maar het zoutgehalte op sommige plekken hoog is. Overigens is het water op de te boren lokatie drinkbaar, naar een rapport van de ‘World Health Organization’.

De voorgestelde lokatie voor de waterput is in de CITAM compound in Olturot. Het heeft een goede mogelijkheid voor grondwater en het is aanbevolen door ‘Water for the World’ om daar te gaan boren.

CITAM Olturot missions station. Er is een geschikte plaats voor een waterput in de ‘compound’

Wil je graag meer achtergond informatie? Stuur dan even een e-mail naar caro30az@gmail.com

  • ‘Hydrological Geophysical Survey Report for borehole construction’
  • ‘Water voor Welzijn’ projectvoorstel door Carolien Zijda (2022)

————————————————————————————————————————-

Partner 1: CITAM Missions 

Streefbedrag 2024: Minstens 50 % van het gehele bedrag, n.a.v. definitieve begroting

 

Partner 2: Stichting Galilea

Streefbedrag 2023: € 10.000 GEREALISEERD

Streefbedrag 2024: € 10.000,-  (voor fase 4 ‘Wateropslag’)

Geef: o.v.v. ‘Water voor Welzijn’

 

 

Bekijk ook: