Missie

We zijn een non-profit organisatie die het mogelijk maakt voor zendings- en / of ontwikkelingswerkers om te evangeliseren en tegelijkertijd het leven van mensen om hen heen te verbeteren met (kleinschalige) projecten.

Visie

We brengen met onze dagelijkse activiteiten en projecten Hoop, Hulp en Ontwikkeling in Kenia.

Hoop – wanneer er thuis geen veiligheid, liefde en zorg voor elkaar is. Maar geloof in Jezus uitkomst biedt. De lokale kerk en discipelschap zijn daarbij belangrijk.

Hulp – aan jongeren die (half) wees zijn, een ziekte hebben, te maken hebben met leerachterstand omdat ze in een afgelegen gebied opgroeien of uit een heel groot gezin komen. Voor verwaarloosde kinderen die opvang nodig hebben en voedselhulp in tijden van uitzonderlijke droogte.

Ontwikkeling – we hebben het dan over het verbeteren van de economische- en leefsituatie van dit land. Dat willen we doen door te helpen met scholen opstarten, nieuwe vormen van landbouw te introduceren en samen met een groepje mensen van de lokale bevolking die dit het meest nodig hebben een plan te maken om zelf extra inkomsten te kunnen verdienen. Dat betekent voor hen ook een persoonlijk groeiproces!  Onderwijs speelt bij ontwikkeling op verschillende niveaus een grote rol.