Missie en visie

Wat is de bedoeling van de organisatie?

In samenwerking met lokale kerken en / of zendingsorganisaties, scholen, plaatselijke bevolking, bedrijven e.a. relevante organisaties en personen besteden we vooral aandacht aan de meest afgelegen en gemarginaliseerde gebieden in Kenia.

Hoop, Hulp en Ontwikkeling brengen in een gemeenschap – dat is de missie van Stichting Galilea

Een van onze recente speerpunten is om ook meer oog te hebben voor stedelijke problemen en aan te sluiten bij programma’s voor kinderen en jongeren die het daar moeilijk hebben.

We zijn actief betrokken bij sociale en kerkelijke initiatieven, toegang tot onderwijs, landbouw ontwikkeling en in sommige situaties wordt ook noodhulp geboden.

We willen meerjarige ondersteuning bieden aan (dorps-) gemeenschappen om die met het opstarten van bedrijfjes en continuïteit te helpen in hun ontwikkeling – ook wel ‘Community Development’ genoemd.

Wat is het toekomst ideaal van de organisatie?

In de nabije toekomst willen we Stichting Galilea uitbreiden met een in Kenia geregistreerde zuster organisatie. Zahara Galilea is een uitbreiding van onze stichting. Op deze manier kunnen we zowel in Nederland als in Kenia fondsen werven om onze missie en visie te realiseren. Zahara is een Hebreeuws woord of een naam welke ‘straling’, ‘bloeien’, ‘glanzend’ of schijnen betekent.

We brengen met onze dagelijkse activiteiten en projecten Hoop, Hulp en Ontwikkeling in Kenia.

Hoop – wanneer er thuis geen veiligheid, liefde en zorg voor elkaar is. Maar geloof in Jezus uitkomst biedt. De lokale kerk en discipelschap zijn daarbij belangrijk.

Hulp – aan jongeren die (half) wees zijn, een ziekte hebben, te maken hebben met leerachterstand omdat ze in een afgelegen gebied opgroeien of uit een heel groot gezin komen. Voor verwaarloosde kinderen die opvang nodig hebben en voedselhulp in tijden van uitzonderlijke droogte.

Ontwikkeling – we hebben het dan over het verbeteren van de economische- en leefsituatie van dit land. Dat willen we doen door te helpen met scholen opstarten, nieuwe vormen van landbouw te introduceren en samen met een groepje mensen van de lokale bevolking die dit het meest nodig hebben een plan te maken om zelf extra inkomsten te kunnen verdienen. Dat betekent voor hen ook een persoonlijk groeiproces!  Onderwijs speelt bij ontwikkeling op verschillende niveaus een grote rol.

Dit alles beschrijven we met de ‘slogan’: “Bringing Hope, Help en Development (HHD)”.