Doelstellingen

Stichting Galilea financiert sinds 2003 hulp- en ontwikkelingsprojecten in Kenia. Onze zendelinge en ontwikkelingswerker Carolien Zijda wordt daarvoor financieel en moreel ondersteunt, met inbegrip van eventuele opleiding. Geïnspireerd door de Bijbel zet ze zich in voor de verkondiging van het evangelie en verbetering van de levensomstandigheden van medemensen in haar directe omgeving.

Ondersteuning en financiering voor:

  • Het financieren van hulp en/of ontwikkelingsprojecten in 3e wereld landen.
  • Het financieel en moreel ondersteunen van zendelingen en ontwikkelings­werkers.
  • Verkondiging van het evangelie
  • Verbetering van de levensomstandigheden van mensen in onze directe leef­omgeving.

‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ (Mat. 5:16).