Doelstellingen

Het financieren van hulp- en ontwikkelingsprojecten in Derde Wereldlanden en/of in Tweede Wereldlanden, het financieel en moreel ondersteunen van zendelingen, evangelisten en ontwikkelingswerkers (met inbegrip van hen die daartoe in opleiding zijn), die zich met woord en daad willen inzetten voor de verkondiging van het evangelie en die zich daarbij geïnspireerd door de Bijbel – willen inzetten voor de verbetering van de leefomstandigheden van de medemens in hun directe leefomgeving, dat in de meeste ruime zin van het woord.

  • Het financieren van hulp en/of ontwikkelingsprojecten in 2e en/of 3e wereld landen.
  • Het financieel en moreel ondersteunen van zendelingen en ontwikkelings­werkers.
  • Verkondiging van het evangelie
  • Verbetering van de levensomstandigheden van mensen in onze directe leef­omgeving.