ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Op 20 september 2008 kreeg de stichting van de belastingdienst uit Heerlen een positieve reactie op ons verzoek om de stichting als een ANBI instelling te kwalificeren.

Wat houdt deze toezegging in? Het betekent dat de stichting geen belasting hoeft te betalen over de gelden die zij ontvangt door donaties, sponsoring, giften, schenkingen of acties. Ook mag iedereen die aan de stichting geld doneert of geeft, dit voor een deel aftrekken van zijn of haar belastbaar inkomen onder de persoons gebonden aftrek. Dit is voor alle partijen natuurlijk erg prettig en we zijn dan ook erg blij dat we aan de eisen van de belastingdienst voldoen om voor de ANBI in aanmerking te komen.

Dus: als u de stichting geld schenkt gaat alles naar het doel waar het voor is bestemd!

ANBI Gegevens van Stichting Galilea

STICHTING GALILEA

IJSSELMUIDEN | RSIN: 812785368
http://www.transparante-anbi.nl/product/embed/7130(opent nieuw venster)

Begindatum: 01-01-2008

Eenmalige gift

Wie aan de stichting geld doneert of geeft mag dit dus voor een deel aftrekken van zijn of haar belastbaar inkomen. Wel moet je schriftelijk kunnen bewijzen dat je de gift daadwerkelijk hebt gegeven b.v. door middel van een bankafschrift of een ondertekende schriftelijke verklaring van de stichting dat zij de gift hebben ontvangen.

Periodieke gift                                                                                                                                

U kunt de stichting ook ondersteunen met een periodieke gift. Dit houdt in dat u maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bepaald bedrag schenkt en dit voor een periode van minimaal 5 jaar. Het voordeel voor u is dat u deze giften volledig van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Wel moet er dan een overeenkomst tussen de schenker en de stichting worden opgemaakt.

—————————————————————————————————————————————–

Documenten:

  1. Overzicht projecten Stichting Galilea 2023
  2. Overzicht projecten Stichting Galilea 2022
  3. Overzicht projecten 2021
  4. Overzicht projecten 2020
  5. Jaarrekening 2023
  6. Financiele-verantwoording-2022 (1)
  7. Financiele-verantwoording-2021
  8. Financiele-verantwoording-2020