Kenia nieuws april 2023

Water voor Welzijn

Welk bedrijf gaat de waterput in Olturot boren? Tijdens de laatste Zoom vergadering met CITAM (Christ Is The Answer Ministries) werd daar een besluit over genomen. Van vier verschillende bedrijven zijn er offertes opgevraagd waarbij ‘Water for the World’ als beste optie uitkwam. Ook hebben zij het geologisch onderzoek al uitgevoerd met daarin informatie over de exacte boor lokatie, de verwachte opbrengst en de te boren diepte.

Moge de God van vrede…..u toerusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig is. (Hebr. 13:20-21)

Boren naar water tot maximaal 300 meter diepte

Er zijn 4 partners betrokken bij het realiseren van de waterput in Olturot, Marsabit County. Dat zijn CITAM missions, SAAG (Social Action, Advocacy and Governance), W4W en Stichting Galilea.

De vergadering wordt geopend met gebed – waarna iedereen de kans heeft om vragen te stellen of te informeren over de voortgang. De verwachte opbrengst van de waterput is 10mᶾ (10.000 L) per uur en kan zeker 200 huishoudens van water voorzien. Daarnaast zou er hiermee ook genoeg water zijn voor wat landbouw om o.a. het schaduwnet – welke geinstalleerd is met ons project ‘Groente voor Gezondheid’ – van voldoende irrigatie te voorzien. Voor het pompen van het water zal er gebruik gemaakt worden van zonne energie, eventueel met een generator als ‘back up’. Om de benodigde capaciteit van de pomp te bepalen moet er eerst voor 24 uur ‘test-pumping’ gedaan worden. De aanbevolen diepte voor het boren van de waterput is max. 300 m.

Wat kost het boren van een waterput?

Behalve de kosten voor het boren, zijn er ook kosten voor pompen, water opslag en training. Het is ook mogelijk om watervoorziening naar (manyatta) huishoudens te gaan doen in de toekomst.

Training voor het managen van een waterput is noodzakelijk, zegt Sami (W4W).

Volgens de offerte van ‘Water for the World’ zijn de kosten voor het boren 3.4 miljoen ksh. Gebaseerd op de huidige wisselkoers komt dat neer op zo’n € 25.000,-. Stichting Galilea maakt zich sterk voor een streefbedrag van € 10.000,- voor deze fase.

De fondsenwerving is ongeveer een half jaar geleden begonnen en inmiddels zijn we over de helft van on streefbedrag! Wilt u een bijdrage doen? Dan graag o.v.v. ‘Water voor Welzijn’.

Authoriteiten en certificering

Er zijn diverse Keniaanse autoriteiten betrokken bij het uitvoeren van dit project zoals WRMA (Water Resources Management Authority), EIA (Environmental Impact Assessment) en NEMA (National Environment Management Authority). Zij beoordelen de aanvraag, geven toestemming en zorgen voor de benodigde certificaten. Zodra dat rond is kunnen we het daadwerkelijke boren naar water gaan uitvoeren.

Gebedspunt:

We vragen om gebed voor,

  • Een succesvol proces van de algehele toestemming en certificering van authoriteiten.
  • Een proces wat niet te lang en te traag verloopt, gezien een geologisch onderzoek na 2 jaar opnieuw gedaan moet worden.
  • Een heldere overeenkomst tussen de verschillende organisaties en afdelingen die deelnemen.
  • Volledige inzet van alle partijen voor de beste resultaten.

By His grace, Carolien