Kenia nieuws juni – juli 2022

Een zaterdagochtend in de stad, ik loop wat winkeltjes in en uit voor producten die ik nodig heb. Terwijl ik terug loop naar de auto spreekt een straatjongetje van een jaar of 9 me aan ‘mzungu, give me some food?’ – Hij vraagt de blanke om iets te eten. Na bijna 20 jaar in Kenia heb ik ‘geleerd’ om dit meer dan eens te negeren…Vanmorgen niet, mijn hart breekt en ik koop een bolletje met een sapje voor hem. Dankjewel!! Zegt hij, God bless you!!

Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. (Mat. 25:40 NBV)

9e Stichting Galileadag

Voor het eerst in 2,5 jaar tijd kon er weer een Stichting Galileadag gehouden worden. Meer dan 100 bedrijven in Kampen-Ijsselmuiden en omgeving maakten het mogelijk om deze dag te organiseren samen met vele vrijwilligers die o.a. de soep en taarten hebben klaargemaakt.  Nieuwe items waren bijvoorbeeld een aantal tapijten uit Genemuiden en een boodschappentas van een grote supermarkt. We willen alle sponsors en vrijwilligers enorm bedanken voor hun bijdrage en inzet voor deze dag! Met de verkoop van opnieuw hele mooie prijzen, groenten uit de Koekoek en wat lekkers hebben we het mooie bedrag van  € 2000,- opgehaald voor Kenia met als nieuw project het realiseren van een waterput in Olturot!

Borehole voor Olturot: water wens voor plant, dier en mens

Een eerste Zoom vergadering werd begin juni gehouden over het realiseren van een waterput in Olturot. De aanwezige organisaties waren CITAM, Stichting Galilea en Water for Life met in totaal een team van 6 mensen. Al snel werd duidelijk dat er eerst een ‘hydrogeological survey’ofwel grondwater onderzoek gedaan moet worden. Er wordt gekeken naar de kwaliteit van het water, mogelijke lokaties voor een ‘borehole’ en de te boren diepte. Daarnaast moeten er ook diverse certificaten aangevraagd worden voor toestemming om te boren. Dit is de eerste fase. De te boren diepte bepaald uiteindelijk de totale kosten van het project. Rev. Elijah en Jack, beide van CITAM missions, hebben al een bezoek gebracht aan Olturot om overige omstandigheden in dit gebied te bekijken waar we rekening mee moeten houden. Ondertussen ben ik een project voorstel aan het maken welke binnenkort beschikbaar zal zijn ter informatie en om de nodige fondsen te werven hiervoor.

Het doel is om met deze waterput CITAM Olturot te voorzien van water om ‘Groente voor Gezondheid’ met behulp van het schaduwnet het hele jaar door mogelijk te maken. Daarnaast is extra watervoorziening ook enorm belangrijk voor de lokale bevolking.

ANBI status

In Nederland moeten we aan wettelijke verplichtingen voldoen om onze ANBI status te kunnen behouden. Dit betekent dat we als organisatie geen winstoogmerk hebben en de opbrengst van onze fondsenwervingsactiviteiten ten goede komt aan de hoofdactiviteiten die het algemeen belang dienen. Elk jaar wordt er een overzicht van uitgevoerde projecten gemaakt en een financiële verantwoording van het voorgaande jaar, in dit geval 2021.

Deze kunt u bekijken op http: //www.stichtinggalilea.nl/over-ons/anbi/

Ook in Kenia moeten we voor eind juni jaarlijks een formulier invullen voor de Belastingdienst. Ook dat is weer gebeurd dus we zijn er weer klaar voor!

Gebedspunten:

  • Dankzegging voor het hervatten van de project plannen voor een borehole in Olturot.
  • Blijf bidden voor onze meisjes in het bijzonder uit Olturot die gesponsord worden door het Educatiefonds. Nog steeds worden veel tieners zwanger of trouwen wanneer ze het voortgezet onderwijs nog niet hebben afgerond.

By His grace, Carolien