Kenia nieuws maart 2022

In de vorige nieuwsbrieven heb ik gevraagd om jullie gebed voor een nieuwe voorzitter voor het bestuur van Stichting Galilea. Tijdens onze laatste vergadering van 8 maart j.l. maakten wij kennis met Klaas van Olst uit Genemuiden. Tegen het einde van deze avond bevestigde hij dat hij het voorzitterschap de komende tijd wel op zich wil nemen. We zijn daar met elkaar heel dankbaar voor en hopen dat we als organisatie zo ook in zijn omgeving bekend mogen worden – terwijl we ons samen blijven inzetten voor het brengen van Hoop, Hulp en Ontwikkeling in Kenia.

Gal. 6:9 ‘Laten wij nooit ophouden met goed te doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten als wij het niet opgeven.’

Grace en Esther (tweeling) hebben ‘form 2’ boven gemiddeld (B-) afgerond

In Kenia is het tot bijna eind april ‘zomervakantie’ zogezegd. Dat betekent dat deze 2 meisjes daarna het 3e jaar van het voortgezet onderwijs beginnen. In hun cijferlijst is te zien dat ze het allebei goed doen met wiskunde, biologie en scheikunde. Maar de talen Engels en Kiswahili vinden ze moeilijk en daarom wil hun oom Cosmas ervoor zorgen dat ze hun talen proberen te verbeteren met een paar extra leesboeken en studieboeken. Dat kan bijvoorbeeld bij een bibliotheek of een 2e hands boekenmarkt. Hij spoort ze daarmee aan om betere cijfers te halen het komende jaar. Allebei scoren ze nu over het geheel gezien boven gemiddeld met een B- maar omdat hun droom is om dokter of zelfs chirurg te worden… zullen ze nog meer moeten studeren.

HHD-programma: Esther Mweni gaat voor training over AIDS naar Njeri

Hoewel Esther in december geslaagd is voor haar advanced dilpoma ‘Counseling and Psychology’ zullen we af en toe nog wel laten weten hoe het met haar gaat. Ze werd door de district AIDS coördinator uitgenodigt om in Njeri een dag training bij te wonen over stigmatisering van deze ziekte. In het kader van haar opleiding en werkervaring is ze daar erg enthousiast over. Ze is naar Njeri toe geweest en de vervoerskosten werden door de overheid aan haar terugbetaalt.

‘Zahara Farm’ ontmoet de minister van landbouw in Nakuru

Begin januari wilde ik een 1e ronde broedmachine doen dit jaar. Helaas heeft de kippenboerin waar we vorig jaar de bevruchte eieren van kregen nu geen kippen meer, ze heeft die van haar allemaal verkocht. Bij het zoeken naar een andere leverancier is er vooralsnog geen succes – ik heb tot dusver 1 contact maar de eieren kosten het dubbele van de prijs die ik vorig jaar betaalde. Ook is er op dit moment een tekort aan bevruchte eieren. Afgelopen week werd ik door mijn advocaat voor Zahara Galilea, mr. Mwangi, geïntroduceert bij de minister van landbouw voor Nakuru County. Ik heb haar vertelt over wat Zahara Farm doet en ze was erg geïnteresseerd. Van haar kreeg ik een contact in Naivasha welke ik wil gaan benaderen. Ik hoop dat we eind april of begin mei weer kuikentjes zullen hebben!

Gebedspunten

  • We hebben 1000 bevruchte eieren nodig voor de broedmachine. Wilt u met ons bidden dat we genoeg eieren voor een redelijke prijs kunnen inkopen bij een van de landbouworganisaties die dit doen? Graag zouden we dat in april willen doen.
  • In april gaan o.a. de tweeling Grace Wanjiku en Esther Wangechi beginnen met het nieuwe schooljaar. U kunt met ons bidden dat ze dit jaar nog beter zullen scoren!

Tot slot

Onze nieuwe voorzitter, Klaas, stelt zich graag even aan u voor elders op de website van Stichting Galilea. Bekijk daarvoor de volgende pagina: https://stichtinggalilea.nl/over-ons/medewerkers-en-bestuur/

By His grace, Carolien