Kenia nieuws oktober 2021

Het was dit jaar niet mogelijk om een Stichting Galileadag te houden zoals andere jaren. Daarom werd er in de omgeving Ijsselmuiden / Kampen een verkoopactie gehouden. Er werden door het bestuur rookworsten en stroopwafels verkocht, in samenwerking met diverse andere  vrijwilligers. Deze actie heeft zo’n € 2000 opgebracht! Iedereen ontzettend bedankt voor de inzet – het is altijd geweldig om te ervaren dat er zoveel mensen zijn die Stichting Galilea een warm hart toedragen.

‘ Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen (discipelen) zijn’ Joh. 13:35

ANBI: Jaaroverzicht en financiële verantwoording 2020 beschikbaar op SG website

De financiële verantwoording van Stichting Galilea over het boekjaar 2020 kunt u bekijken op:

https://stichtinggalilea.nl/over-ons/anbi of op de website van ANBI.

Ook is er een jaaroverzicht 2020 waarin de uitgevoerde activiteiten en projecten beschreven worden. Het is goed om elk jaar te reflecteren op wat we als organisatie al dan niet bereikt hebben. Natuurlijk was 2020 voor de meeste mensen en organisaties een moeilijk jaar vanwege de corona crisis. Maar toch kunnen we concluderen dat we met ons allen ons best gedaan hebben en in staat waren om onze missie voort te zetten, ook al waren er veel onduidelijkheden voor de toekomst.

Tweeling Grace Wanjiku en Esther Wangechi (16 jaar) naar huis gestuurd

In Kenia begon het nieuwe schooljaar eerder altijd in de maand januari. Door de corona pandemie is dit tijdelijk verandert. Ook hier begon het nieuwe schooljaar in 2021 voor het eerst eind augustus. Nog steeds krijgen we regelmatig aanvragen voor sponsoring van jongeren. Zo kwamen Grace Wanjiku en Esther Wangechi, een tweeling uit Muranga, voor beoordeling 2 dagen naar Zahara Farm. De aanvraag heeft SG  al eerder ontvangen – net voor corona – maar op dat moment zagen we geen kans om hen te sponsoren. Na uiteindelijk kennis met ze gemaakt te hebben kwam ik tot de conclusie dat ze binnen het kader van ons Educatiefonds passen.

Hun moeder is alleenstaand, woont in een sloppenwijk en heeft geen werk. Vanaf dat de meisjes 5 jaar oud waren heeft een oom voor hen gezorgd, samen met zijn vrouw. Ze hebben zelf 2 kinderen en nu Esther en Grace naar het voortgezet onderwijs gaan is er niet genoeg inkomen voor hun schoolgeld. Allebei scoren ze gemiddeld een B wat betekent dat ze goede leerlingen zijn. De afgelopen termijn van form 2 werden ze overigens terug naar huis gestuurd omdat hun oom niet genoeg schoolgeld voor ze had. Bijna dagelijks belt hij of stuurt een sms om te vragen of we misschien in staat zijn om de meisjes te helpen. Hun schoolgeld kost zo’n 400 per jaar, per leerling.

De meisjes zijn erg behulpzaam en lezen en studeren graag. Ze lijken heel veel op elkaar maar na een dagje met ze doorgebracht te hebben kan ik Grace en Esther in ieder geval uit elkaar houden. Tot mijn grote verbazing zei Grace s’morgens tijdens het ontbijt maken ‘tante Caro, mag ik je mam noemen?’ Als het mogelijk is zou ik ze zeker willen ondersteunen en tijdens vakanties bij mij thuis verwelkomen.

Mocht u een bijdrage willen doen voor deze tweeling dan kan dat!

Via het menu ‘doneren’ op onze website https://stichtinggalilea.nl/doneren/

of door een gift over te maken op de bankrekening van Stichting Galilea: IBAN: NL85 SNSB 0963 6238 85. Graag o.v.v. ‘Tweeling Grace en Esther’

By His grace, Carolien

———————————————————————————————————————————–

Note van het bestuur:

We kunnen ons zo voorstellen dat iemand zegt ik zou 1 van deze meisjes wel willen sponsoren voor een langere tijd, maar wie kies je als het een tweeling betreft. Neemt u gerust contact op met ons! We kunnen dan samen overleggen wat de beste optie is. Bijvoorbeeld ieder meisje voor de helft sponsoren of als er nog iemand is die wil sponsoren, ieder een meisje voor zijn of haar rekening nemen.

Nog even een andere opmerking, misschien denkt u/jij hoe zit dit. Ik heb de namen Grace en Esther toch al eerder bij jullie gelezen? Dit klopt, we hebben inderdaad al een Esther en Grace die we helpen. Net als hier komen namen soms vaker voor, maar voor de duidelijkheid, dit zijn dus een andere Esther en Grace.

Dit is de extra informatie van onze kant.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Eddy Riezebos-Zwiers

Secretaris