Kenia nieuws februari 2021

Olturot Farm ontkiemt…

Het project ‘Groente voor Gezondheid’ heeft een nieuwe ‘boost’, ofwel impuls nodig. Na het installeren van het schaduwnet in maart 2020 is er 3-4 keer spinazie en ‘sukuma wiki’ geoogst, waarvan een klein deel gegeten werd door de werknemers en de rest verkocht. Tot dusver bracht dit zo’n 3000 ksh,  25,- op. Hoewel dit in verhouding geen groot bedrag is motiveert en inspireert dit eerste resultaat om ons te blijven inzetten voor de voortgang en ontwikkeling van dit mooie tuinbouw project omdat het daadwerkelijk hulp biedt in Olturot!

Watervoorziening een probleem door kapotte watertank

Wanneer we in geloof en vertrouwen aan een missie beginnen weten we van tevoren niet precies met welke obstakels we te maken zullen krijgen. Net als bij het leiden van een bedrijf of in het dagelijks leven hebben we te maken met risico’s en problemen waarvoor we een oplossing proberen te vinden. Na de eerste 6 maanden kregen we te maken met een kapotte watertank, werknemers die beperkt of niet meer beschikbaar waren en het droge seizoen welke nu zorgt voor een behoorlijke toename van Samburu bevolking in de omgeving – die samen met hun vee – en Olturot inwoners één ‘borehole’ (waterbron)  moeten delen waardoor er ook voor CITAM mission station soms geen water beschikbaar is.

Vruchtbare toekomst voor het HHD-programma

Toch is pastor Terry positief en ze zei ‘Ik zie het als een heel effectief programma dat Stichting Galilea heeft ingezet in Olturot omdat het de meest kwetsbare mensen in het dorp en de nabije omgeving als doelgroep heeft’.

Voor succesvolle voortzetting van ‘Groente voor Gezondheid’ gaan we de komende periode werken aan:

  • Het repareren van de watertank en deze weer aansluiten op het irrigatiesysteem.
  • Een manier waarop we medewerkers beter kunnen belonen en / of betalen.
  • Hervatten van begeleiding en training met behulp van ‘site visits’.
  • Onderzoeken of het mogelijk is om in de buurt van het project een eigen waterbron te boren.

Met ‘Groente voor Gezondheid’ geeft Stichting Galilea een ‘voorzet’

Wat heeft dit project te bieden aan deze nog altijd meest Nomadische bevolking? Er wordt met behulp van uw bijdrage geïnvesteerd in het bieden van landbouw kennis en ervaring. Ook kunnen we zo nu en dan schaarse werkgelegenheid bieden voor de lokale bevolking. Wanneer er geoogst wordt zijn er belangrijke extra voedingsstoffen beschikbaar voor kinderen, moeders, zieken en de rest van de inwoners van Olturot. Het creërt ook een micro-economisch klimaat waarmee ze in het manyatta-dorp iets kunnen kopen voor hun keniaanse shilling.

Uiteindelijk zal de lokale bevolking naar verwachting zelf gaan investeren en experimenteren met de kennis en vaardigheden die ze door dit project verkregen hebben. Zo brengen we – volgens ons motto – ‘Hoop, Hulp en Ontwikkeling’!

‘Zaai van de morgen tot de avond. Laat je hand niet rusten want je weet niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal’. (Prediker 11:6)

Wilt u een bijdrage overmaken voor dit project? Doet u dit dan o.v.v. ‘Groente  voor Gezondheid’

 

By His grace, Carolien