Kenia nieuws juni 2020

Vorige week zaterdag stuurde ik Josh (Joselyn), een vriendin, nog een smsje.  ‘Hoe gaat het me je? Zullen we binnenkort wat afspreken’?  Een paar dagen later word ik door een andere vriendin gebeld – ‘Caro, Josh leeft niet meer.’  Ze heeft zelf een einde gemaakt aan haar leven met een overdosis medicijnen omdat ze depressief was.  Bijna niemand wist dat…Voelde ze zich schuldig, verworpen een mislukking? We zullen het nooit weten . Door geestkracht kan een mens zijn ziekte overwinnen zegt prediker 18:14, maar wie geneest een zieke geest?

Watermeloen groeit ‘als kool’ in Olturot!

Begin juni krijg ik bericht van pastor Terry; ‘ Dit is het resultaat van onze farm tot dusver.’  Wat is het mooi om dit te zien! Er groeit fruit in onze kas, zo’n 3 maanden na het installeren van het schaduwnet. Helaas kunnen we door corona geen maandelijkse agro-visits doen zoals de bedoeling was maar met de nodige communicatie kan het project toch enige voortgang hebben.

Collecte voor Stichting Galilea op zondag 30 augustus a.s.

In de Christelijke Gereformeerde Kerk in Kampen wordt op zondag 30 augustus een collecte gehouden.  De opbrengst zal ingezet worden op een van onze projecten – het Educatiefonds, Groente voor Gezondheid of het HHD  – programma. Ook kan een gedeelte gebruikt worden om de missie van Stichting Galilea in Kenia voort te zetten door mij, Carolien, te blijven ondersteunen.

Ook als u geen lid bent van de CGK in Kampen willen we u vragen om een bijdrage over te maken  naar bankrekening nr. NL85 SNSB 0963 6238 85. Dit kan via ‘doneren’ op onze website www.stichtinggalilea.nl  of door een gift over te maken op een andere manier. In deze corona-crisis periode stellen we uw bijdrage nog meer op prijs, omdat een aantal fondsenwervingsactiviteiten nu  niet gehouden kunnen worden.

By His grace, Carolien Zijda