Kenia nieuws december 2018

Ezeltjes overal waar je kijkt! Er zijn er meer dan 6000 in het prachtige historische stadje Lamu aan de noordkust van Kenia – waar ik (op uitnodiging) de laatste dagen van 2018 doorbracht. Mijn kerstviering bracht me door deze omgeving dichtbij het leven van Jezus, die op  een ezeltje Jeruzalem in reed. Op een ezeltje rijden is in Lamu heel gewoon, en de kinderen hebben er plezier mee. Ze worden ook nog altijd gebruikt als lastdier en vervoeren soms zware spullen zoals stenen.

Stichting Galilea heeft in 2018 zo ook haar werk gedaan, waar we graag samen in het kort met u op terug kijken.

SG-Hoogtepunten van 2018

Januari: Esta, Jacky, Sukuku en Jenisa gaan weer naar school! Ook wordt het budget voor lesmateriaal van de Chr. school in Olturot opgesteld.

Februari: Fondsenwerving voor en financiering van diverse projecten.

Maart: Een donatie voor Happy Rock en bezoek aan onze sponsorling Esta.

April: De 1e bestelling tekstboeken wordt geleverd en andere lesmaterialen voor de school in Olturot.

Mei: Begin voorbereidingen terugkomstweken en voortzetten van TCL studie.

Juni: Follow-up met CITAM over ‘Groente voor Gezondheid’

Juli: In het kader van het HHD-programma wordt een laptop gesponsord voor Esta’s beroepsopleiding.

September: Projectbezoek in samenwerking met MOHI aan de school in Olturot. Ook worden bestellingen gedaan en gebracht.

Oktober: Er worden voorbereidingen gedaan voor 2019, in samenwerking met MOHI en CITAM.

November: Voor de terugkomstweken is Carolien in Nederland. Tijdens de 7e Stichting Galileadag is ze zelf aanwezig voor deze jaarlijkse fondsenwervingsactie. Er staan ook diverse bijeenkomsten en presentaties op het programma. In Kenia was er de diploma-uitreiking van Esta’s studie.

December: Er worden nieuwe contacten gelegd en we hopen begin 2019 een aantal nieuwe medewerkers te kunnen verwelkomen!

By His Grace, Carolien Zijda

Note: Op de ANBI-website wordt jaarlijks een uitgebreider overzicht geplaatst.