Kleur voor kleuters

Zondagochtend onder een boom in Olturot…Een jong meisje geeft Bijbelles aan 3-6 jarigen uit haar dorp die zitten op een steen. Olturot is een Samburu woord voor ‘een plaats met veel water’. Hier gaan veel kinderen niet naar school omdat hun ouders het belangrijker vinden dat ze het vee weiden.

Pastor Dan en Amani zijn door Citam Missions uitgezonden om in Olturot het evangelie te brengen. Ook wordt het mij al snel duidelijk dat vooral Amani het op haar hart heeft om een school op te zetten. In de eerste plaats voor kleuters en mogelijk later ook basisonderwijs. De kinderen hebben wanneer ze aan groep 3 beginnen al een leerachterstand, vooral met taal en rekenen.

Terwijl ik met de meisjes onder de boom zit droom ik in gedachten over een kleurrijke en inspirerende leeromgeving voor de kids. Om te beginnen besluiten we om tafeltjes en stoeltjes te laten maken voor 50 kleuters. In maart 2015 zijn ze klaar en kan ik ze eindelijk met een gehuurde vrachtwagen van Marsabit naar Olturot brengen! Bij aankomst staan de oudere kinderen al op mij te wachten en ze helpen met het uitladen. De blijdschap op hun gezichtjes is groot…

We hebben een eerste lesje en de kinderen maken zich vrolijk trommelent op de tafeltjes hoorbaar! Gelukkig lukt het de juffen toch om de orde te herstellen. Omdat sommigen van ver komen lopen, komen ze pas aan wanneer we afsluiten. Er zijn nu al meer dan 100 kleuters…

Wat is er nodig voor een school?

Voor het verder ontwikkelen van de school is er een nieuw gebouw nodig, meer tafeltjes en stoeltjes, lesmateriaal, een watertank, schoolborden, een keukentje, bureaus voor de leraren en andere benodigdheden om succesvol onderwijs te kunnen bieden.

Samen met Citam proberen we daarvoor de nodige financiële middelen te verzamelen. Ook hebben we er sinds eind 2016 een samenwerkingspartner bij – een organisatie met de naam Missions of Hope. Stichting Galilea zet met beschikbare fondsen vooralsnog in op lesmateriaal en tafeltjes en stoeltjes.

Christelijk onderwijs met een gelijkwaardig niveau in vergelijking met andere scholen is nodig. Daar werken we ook dit jaar aan met elkaar!

Voor updates en recente ontwikkelingen bekijk:

http://stichtinggalilea.nl/2018/02/13/update-1-christelijke-school-olturot/

—————————————————————————————————————————————–

Partner 1:                            Citam Missions

Partner 2:                            Missions of Hope

Streefbedrag 2018:           € 5000

Geef:                                    o.v.v. Chr. school Olturot