HHD – programma

HHD staat voor Hope, Help en Development – met als centrale vraag: wat gaan onze ‘sponsorlingen’ doen na hun examen?

Na het voortgezet onderwijs heeft niet iedere jongere een aanknopingspunt. Regelmatig komt het voor dat ze het jaar erna niet verder kunnen met een andere studie of werk. Voor jonge meisjes zoals Esta en Jacky hebben we daarom het HHD-programma opgestart. Met het HHD-programma willen we meerjarige begeleiding bieden met een persoonlijke aanpak. Samen met de HHD-er denken we na over te nemen stappen van opleiding naar kennis, werkgelegenheid en het opstarten van bedrijfjes. Dit kan helpen bij het voorkomen van kindhuwelijken en tegelijkertijd leren ze nieuwe vaardigheden om voor zichzelf te kunnen zorgen.

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor cultuur, coaching en pastoraat. Hier gaan we nog verder vorm aan geven.

Als het financieel mogelijk is kunnen we er ook voor zorgen dat ze een vervolgstudie of cursus gaan doen waarbij ze opgeleid worden voor hun toekomstige baan.

Esta is in februari 2018 begonnen met haar certificaat ‘Guidance & Counseling Psychology’. Daarmee is ze nu als 2e ook doorgestroomd naar ons HHD-programma! Ze begint hiermee een nieuwe fase waarin ze haar hart volgt en in de komende jaren hoopt verder te groeien in deze richting.

Jacky wilde na haar Discipleship Training School graag een medische vervolgopleiding doen. Maar haar examencijfer was daarvoor te laag…Samen met Amani, haar voogd, hebben we nagedacht over andere opties. Jacky besloot uiteindelijk om een andere en meer haalbare richting voor haar op te gaan, onderwijs! In januari 2018 begon ze aan haar certificaat ‘Early Childhood Development & Education’.

Joyce heeft ervoor gekozen om het examenjaar over te doen. Haar droom is om de verpleging in te gaan maar haar cijfer was niet voldoende om nu die richting op te kunnen. Dit jaar wordt ze niet door ons gesponsord maar mogelijk stroomt ze volgend jaar alsnog door naar het HHD-programma.

Uiteindelijk is het ons doel om ervoor te zorgen dat deze ‘young ladies’ een voorbeeld zullen zijn voor andere meisjes en een leidinggevende rol in kunnen nemen in hun familie, bij vriendinnen, en in hun dorp of stad!

We wensen Esta, Jacky en Joyce heel veel succes bij hun nieuwe studie of herhalingsjaar! 

—————————————————————————————————————————————-

Partner 1:                           CITAM missions

Partner 2:                          Happy Rock Center (HRC)

Streefbedrag 2018-’19:   € 3000 voor het sponsoren van 5 leerlingen (per jaar)

Geef:                                   o.v.v. HHD-programma

 

 

 

 

Bekijk ook: