Fondsenwerving

Collecte CGK

Op 15 oktober 2017 wordt er in de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) in Kampen tijdens de dienst een collecte gehouden voor Stichting Galilea. Uw gift komt via de 2e collecte beschikbaar voor 1 of 2 van onze projecten in Kenia.

Stefan, onze penningmeester, hoopt daar op die dag meer over te vertellen. Natuurlijk is iedereen van harte welkom!

Rookworsten verkoop in omgeving Kampen / IJsselmuiden  # oktober 2017

Binnenkort meer informatie over deze actie! Eén ding beloof ik u alvast, de rookworsten zijn heel erg lekker! Wilt u alvast bestellen? Stuur een e-mail naar stichtinggalilea@kpnmail.nl

Stichting Galileadag in IJsselmuiden # 4 november 2017 

Binnenkort meer informatie over deze jaarlijkse dag die in de SGPIJ manege georganiseerd wordt – u kunt het alvast noteren in uw agenda! Een gezellige dag voor het hele gezin.

Alles Deo Volente..