ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Op 20 september 2008 kreeg de stichting van de belastingdienst uit Heerlen een positieve reactie op ons verzoek om de stichting als een ANBI instelling te kwalificeren.

Wat houdt deze toezegging in? Het betekent dat de stichting geen belasting hoeft te betalen over de gelden die zij ontvangt door donaties, sponsoring, giften, schenkingen of acties. Ook mag iedereen die aan de stichting geld doneert of geeft, dit aftrekken van zijn of haar belastbaar inkomen. Dit is voor alle partijen natuurlijk erg prettig en we zijn dan ook erg blij dat we aan de eisen van de belastingdienst voldoen om voor de ANBI in aanmerking te komen.

Dus: als u de stichting geld schenkt gaat alles naar het doel waar het voor is bestemd!

 

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015