Kenia nieuws september 2017

Ons leven is een ‘puzzelstukje’!

De combinatie van theologie en Bijbels leiding leren geven (TCL cursus) blijkt halverwege heel verdiepend, leerzaam en bruikbaar te zijn! De afgelopen periode heb ik nagedacht over wat Stichting Galilea als organisatie nodig heeft. Daarbij gaat het over mensen die we zouden willen inzetten, duidelijke taakverdeling en het benodigde geld om het werk waarvoor de Heere mij hier in Kenia gebracht heeft uit te kunnen voeren. Dit sluit verrassend mooi aan op het thema van de startzondag van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Kampen op 17 september 2017 – ‘Wat kan ik voor je doen’?

Er zijn in de Bijbel veel verhalen die eraan herinneren dat het aan u en mij is om datgene wat Hij in ons hart gelegd heeft af te maken. Hij heeft mij geroepen en ik wil gehoor geven aan de opdracht en visie die Hij mij gegeven heeft.

In Nehemia 3-4 gaat het over de heropbouw van de muren van Jeruzalem. Nehemia kon dat niet alleen..Hij ging bidden voor Jeruzalem omdat hij de nood en omstandigheden van de inwoners zag. Vervolgens ging hij tot actie over – een verzoek aan de koning, reizen, organiseren en mobiliseren van het volk! Wie hielpen er mee? Geestelijke leiders, beambten en mensen met verschillende beroepen; handelaren, arbeiders, mensen met een eigen bedrijf / zaak, mannen en vrouwen.

God kan een ieder voor het bouwen van Zijn koninkrijk gebruiken, we mogen en kunnen onze talenten daarvoor inzetten. Naast ander dagelijks werk ofwel ‘full-time’. Hij heeft ons allemaal toegerust, talent gegeven en het vermogen om Zijn getuigen te zijn in deze wereld.

Het is een uitdaging en enorme taak die Hij ons gegeven heeft – om tot zegen te zijn voor alle volken! Jouw leven en mijn leven zijn een ‘puzzelstukje’, een steentje, een onderdeel van de ‘Mission Dei’ – God’s missie…Hij sloot een verbond met Abraham en David en werkt vandaag door ons aan de vervulling van Zijn belofte. Daar ben ik me, misschien wel opnieuw, intens bewust van geworden.

Mijn missie hier in Kenia is nog niet af – Daarbij heb ik u en jou nodig!

Ik vertel graag meer over hoe je kunt bijdragen aan de missie van Stichting Galilea – vanuit de eigen woonplaats zodat de belangstelling voor een eigen aandeel erin hopelijk zal groeien!

Praktisch kunt u meteen aan de slag bij de organisatie van onze Stichting Galileadag. De Stichting Galileadag wordt D.V. gehouden op zaterdag 4 november 2017. We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het organiseren ervan. U kunt contact daarvoor opnemen met ons bestuur! Tel: 038-3325024

Ons bestuur bestaat uit: voorzitter – Daan van Maanen, penningmeester – Stefan van Olst, secretaris – Eddy Riezebos Zwiers en Jan van den Berg – bestuurslid

By His grace, Carolien Zijda

Foto: Zondagochtend tijdens ons bezoek aan Citam Olturot – mei 2017

 (Door: Stefan van Olst – penningmeester SG)